У цьому році підставою для вступу до магістратури можуть бути результати єдиного вступного іспиту, єдиного професійного вступного випробування, професійного іспиту, індивідуальної усної співбесіди, розгляду мотиваційних листів.

Про це повідомляє Оsvita.ua.

Цього року блок тесту загальної навчальної компетентності охоплює 33 завдання. Він містить два компоненти: вербально-комунікативний (18 завдань) та логіко-аналітичний (15 завдань).

Тест містить завдання двох форм:

  • 10 завдань на заповнення прогалин у мікротекстах;
  • 23 з вибором однієї правильної відповіді.

Усі завдання складено відповідно до Програми тесту загальної навчальної компетентності.

Виконання блоку можна протягом 75 хвилин.

За виконання блоку можна отримати максимум 33 бали.

Блок іноземної мови складається з двох частин: читання та використання мови. Він охоплює 30 завдань.

  • 6 завдань на встановлення відповідності (треба підібрати заголовки до текстів/частин текстів із наведених варіантів; затвердження/ситуації до оголошень/текстів; питання до відповідей чи відповіді до питань);
  • 5 задач із вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів;
  • 19 завдань на заповнення прогалин у тексті (треба доповнити речення у тексті словосполученнями / словами з наведених варіантів).

За виконання цих завдань можна буде отримати максимум 30 тестових балів.

Ці завдання складені відповідно до Програми тесту з іноземних мов.

Для виконання блоку відведено 45 хвилин.

Отримані учасником тестові бали на кожен окремий блок переводять у бали за шкалою 100–200 балів.